Dokumenter

På denne siden finner du relevante dokumenter/innspill til Drosjeutvalgets arbeid.

Presentasjoner fra møte 19. oktober

Den 19. oktober hadde drosjeutvalget besøk av en rekke myndigheter og organisasjoner som presenterte utfordringer og fordeler ved tidligere og någjeldende drosjeregelverk. Nedenfor er presentasjonene fra deltakerene.