Dokumenter

På denne siden finner du relevante dokumenter/innspill til Drosjeutvalgets arbeid.

Første delutredning fra Drosjeutvalget (30.06.2023)

NOU 2023:22 På vei mot en bedre regulert drosjenæring (pdf)

Presentasjoner fra møtet den 18. mars 2024

Presentasjoner fra møtet den 18. mars 2024

På møtet den 18. mars 2024 hadde utvalget foredrag fra Bolt ved Jonas Lefebure, David Mothander og Thomas Barbo og foredrag fra Oslo Taxi ved Tonje Grave og Rune Lian. Tema var krav til taksameteret og taksametersystemet, samt en vurdering av eventuelle krav til formidlere av drosjeturer.

Presentasjon fra Bolt

Presentasjon fra Oslo Taxi

Presentasjoner fra møtet den 19. desember 2023

På møtet den 19. desember 2023 hadde utvalget foredrag fra politiet ved Asbjørn Bergseth og Vivian Kristiansen og foredrag fra DFØ om erfaringer med offentlige anskaffelser med Tone Bergh-Kristensen og Bente Hagelien.

Foredrag fra politiet

Erfaringer med offentlige anskaffelser

Presentasjoner fra møtet den 13. november 2023

På møtet den 13. november 2023 hadde utvalget foredrag fra Ruter ved Vibeke Harlem om fremtidens mobilitet.

Fremtidens mobilitet

Presentasjoner fra møtet den 9. januar 2023

På møtet den 9. januar 2023 hadde utvalget foredrag om EØS-rett av Advokat Espen Bakken, partner i Simonsen Vogt Wiig. Anne-Lise Junge Jensen gikk også igjennom bakgrunnen for enerettssystemet.

Revisjon av yrkestransportlovgivningen – det rettslige handlingsrommet i EØS

Bakgrunn for enerettssystemet

Presentasjoner fra møtet den 30. november 2022

På møtet den 30. november hadde drosjeutvalget besøk av ulike myndigheter for å fortelle om kontroll av drosje. Både Justervesenet, Statens vegvesen, skatteetaten, Arbeidstilsynet og fylkeskommunene var tilstede. Nedenfor følger noen presentasjoner fra deltakerne.

Kontroll av drosjer – Statens vegvesen

Kontrollutrustning

Samordning av drosjekontroll og og tilsyn med taksameter tilsyn med taksameter

Kontroll og tilsyn – Viken fylkeskommune

Presentasjoner fra møte 19. oktober 2022

Den 19. oktober hadde drosjeutvalget besøk av en rekke myndigheter og organisasjoner som presenterte utfordringer og fordeler ved tidligere og någjeldende drosjeregelverk. Nedenfor er presentasjonene fra deltakerene.

Blindeforbundet

Drosjemarkedet – Innspill til drosjeutvalget fra Konkurransetilsynet

Forbrukerrådet – Taxiutredning

Fylkeskommunenes behov og utfordringer som løyvemyndighet

Helseforetakene

Innspillsmøte Drosjeutvalget – Bergen Taxi

Røde Kors

Viken fylkeskommune