Medlemmer

Sekretariat

Lone Bruvold Hansen
Sekretariatsleder
Samferdselsdepartementet

Anne-Lise Junge Jenssen
Fagdirektør
Samferdselsdepartementet

Grete Mathisrud
Utredningsleder
Samferdselsdepartementet