Medlemmer

Sekretariat

Lone Bruvold Hansen
Sekretariatsleder
Samferdselsdepartementet

Anne-Lise Junge Jenssen
Fagdirektør
Samferdselsdepartementet

Grete Mathisrud
Utredningsleder
Samferdselsdepartementet

Marianne Engeset Kristing
Seniorrådgiver
Samferdselsdepartementet

Kemal Zulovic
Seniorrådgiver
Nærings- og fiskeridepartementet