Møter

23. august 2022 Utvalgsmøte

Møtet ble åpnet med at samferdselsminister Jon-Ivar Nygård og statssekretær Mette Gundersen hilse på medlemmene i utvalget. Statsråden var glad for at det nå var nedsatt et offentlig utvalg som skal se på drosjereguleringen i et helhetlig perspektiv og han ønsket utvalget lykke til i arbeidet. 

Utvalgsleder Hans Petter Graver ønsket velkommen til første møte i Drosjeutvalget. Godkjenning av dagsorden og presentasjonsrunde av utvalgsmedlemmer og sekretariat.

Tema på det første møtet var dagsorden og åpning av møtet, praktisk informasjon, fastsettelse av møteplan, utvalget arbeidsmåter, gjennomgang av utvalgets mandat.

19-20 oktober Utvalgsmøte